Aktuality, oznamy

K publikovaniu vedeckých článkov otvoreným prístupom vedú rôzne cesty. Pravdepodobne najviac sa diskutuje o tej, ktorá zahŕňa publikačné poplatky (Article Processing Charges – APC). Prečo by nás malo zaujímať, koľko z verejných zdrojov platíme za vedecké publikovanie?

Čo vieme a čo by sme potrebovali vedieť o APC v slovenskej vede, ako sa v zahraničí snažia vyčísliť cenu za zlatú cestu k otvorenému prístupu a o medzinárodnej iniciatíve Open APC zhrnie odborný webinár Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa koná vo štvrtok 28. októbra 2021 od 10:00 do 11:00 v rámci Týždňa otvoreného prístupu 2021

Otvorená veda umožňuje jednoduchší prístup k najnovším poznatkom výskumu a ich zdieľanie. Ako sa táto problematika vyvíja a kam smeruje zhrnie odborný online workshop Centra vedecko-technických informácií SR, ktorý sa koná v stredu 27. októbra 2021 od 9:00 do 12:00 v rámci Týždňa otvoreného prístupu 2021

Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie organizované koalíciou SPARC, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. V pandemickej dobe práce a štúdia z domu sa ukazuje bezbariérový prístup k elektronickým dokumentom a dátam ako kľúčový.

Trinásty ročník sa koná 25. až 31. októbra 2021 a tohtoročná téma znie Záleží na tom, ako otvárame vedomosti: budovanie štrukturálnej spravodlivosti. Globálne podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek (twitter, facebook).

Prosíme najmä študentov a doktorandov o vyplnenie dotazníka do 26. októbra 2021. Dotazník pripravila Slovenská asociácia knižníc v rámci prieskumu informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii) a získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Ďakujeme za každá vyplnenie. Budeme radi aj za šírenie dotazníka medzi ďalšími potenciálnymi respondentmi.

Informačný plagát: JPG, PDF

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Pozývame na štyri tréningové školenia v angličtine k technologickej databáze IEEE Xplore určené vedcom a študentom všetkých stupňov štúdia najmä z technickejšie zameraných programov (artificial intelligence, data mining, big data, blockchain...).

Či ste začínajúci alebo etablovaný výskumník, nový Web of Science a sada integrovaných nástrojov môžu obohatiť a zjednodušiť vaše pracovné postupy.
 

Aké sú metódy prístupu k spoľahlivým akademickým zdrojom v dobe obrovského množstva informácií? Ako efektívne rešeršovať? Ako pohodlne získať potrebné informácie?
 

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Databáza EconLit with Full Text zahŕňa všetky zdroje indexované v databáze EconLit od American Economic Association a ďalšie stovky plnotextových časopisov zameraných na kapitálové trhy, menové teórie, ekonomické prognózy a podobne. Na webinári sa dozviete, ako efektívne vyhľadať relevantné zdroje, ako s nimi ďalej pracovať, tiež ako prehľadávať citačné referencie či jednotlivé publikácie.