Aktuality, oznamy

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

CVTI SR pozýva výskumníkov na bezplatný webinár Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce, ktorý sa zameria na výber vhodného časopisu, „digitálne meno“ autora, stratégiu publikovania v režime otvoreného prístupu (open access) či zviditeľnenie výskumníka v digitálnom priestore.

CVTI SR pozýva na workshop k téme Open Access časopisov - predstavenie iniciatívy OA switchboard, potenciál diamantových a bronzových časopisov, publikovanie dát z hľadiska vydavateľa a čo treba na indexáciu časopisu v databáze Scopus.

Ako výskumník chcete, aby sa váš článok dostal k čo najširšiemu publiku. Časopis s vysokým impakt faktorom vám v tom môže pomôcť, lenže počet článkov zaslaných do takýchto časopisov je vysoký a rovnako aj počet zamietnutí. Spoločnosť Charlesworth Author Services pozýva na bezplatný webinár v angličtine Panel Discussion: Strategies for Getting Published in High-Impact Journals. Skúsený časopisecký redaktor a expertný výskumník sa s účastníkmi podelia o stratégie na identifikovanie vhodného časopisu s vysokým impakt faktorom, na písanie článku, jeho zaslanie do časopisu a následné revidovanie. 

Profily známe najmä zo sociálnych sietí začínajú byť významnejšie aj vo „vedeckých sociálnych sieťach“. CVTI SR pozýva výskumníkov a inštitúcie využívajúce databázu Web of Science na bezplatný webinár Ako zviditeľniť svoj výskum vo Web of Science │Autorské a inštitucionálne profily. Kvalitný profil pomáha pri budovaní identity výskumníka/inštitúcie, umožňuje ukázať svoju prácu a vedecký vplyv, čím môže napríklad zvýšiť šancu na získanie nových výskumných príležitostí či ich financovanie.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Spoločnosť AiB pozýva na webinár scite_: going beyond citation counts. Predstaví na ňom nástroj scite_ na hĺbkovú analýzu citácií, ktorý pomáha výskumníkom lepšie nájsť a vyhodnocovať vedecké články cez inteligentné citácie. Tie zobrazujú kontext citácie a popisujú, či článok poskytuje potvrdzujúce alebo negujúce dôkazy, prípadne či to je len zmienka.

Každý výskumník, pedagóg i študent potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje. Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať? Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo webinár o e-zdrojoch špeciálne pre humanitné vedy.

V prírodných či technických vedách sa pojem otvoreného prístupu stáva čoraz výraznejšou súčasťou vedeckej praxe. Ako je to v spoločenských a humanitných vedách? Aké možnosti a nástroje využívame u nás, aké v medzinárodnom priestore? Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravila tematický webinár Otvorený prístup v spoločenských a humanitných vedách (nielen) na Slovensku, ktorý priblíži aktuálny stav aj predošlý vývoj otvorenej vedy v súvislosti so spoločenskovednými a humanitnými vednými disciplínami.

Dávame do pozornosti webinár Writing your paper or thesis: Academic language tips k nástrojom Writefull. Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru textov v angličtine a môže byť užitočnou pomôckou pri akademickom písaní.