Načítavam stránku...

Upozorňujeme používateľov, že databáza Scopus je z technických príčin nedostupná. Riešitelia projektu NISPEZ sa problémom zaoberajú.

Upozorňujeme používateľov, že databáza Journal Citation Reports je na EU v Bratislave momentálne nedostupná.
Spoločnosť Thomson Reuters zastavila prístup pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave do databázy JOURNAL CITATION REPORTS z dôvodu neuzavretia zmluvy s CVTI SR v rámci národného projektu NISPEZ.
O zmene situácie vás budeme informovať.

Oznamujeme používateľom, že od 1.5.2016 je Študovňa záverečných prác na 2. poschodí zrušená.
Záverečné práce sú v súlade s licenčnými podmienkami prístupné v elektronickej forme prelinkovaním v zázname katalógu knižnice.

Informačné listy o Európskej únii vám poskytujú jednoduchý, stručný a presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.