Aktuality, oznamy

Vydavateľstvo IEEE a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá už niekoľko mesiacov umožňuje publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Webinár Open Access Webinar for Authors in Slovakia predstaví možnosti publikovania na Slovensku s využitím tejto transformačnej dohody a tiež celkovú open access politiku spoločnosti IEEE.

Od štvrtka 21. 9. 2023 je obnovený prístup do citačnej databázy Scopus. Celonárodný výpadok z dôvodu neobstarania národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV trval od 1. 6. 2023.

Vydavateľstvo Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli transformačnú dohodu, ktorá umožňuje už niekoľko mesiacov publikovanie s otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Na online podujatí Springer Nature Open Access Summit Slovakia priblížia proces publikovania vo vydavateľstve Springer Nature, portfólio časopisov, v ktorých je možné publikovať formou otvoreného prístupu. Zástupca redakcie jedného z časopisov podrobne vysvetlí proces redakčného posudzovania s tipmi a trikmi pre začínajúcich i skúsených výskumníkov.

Spoločnosť Clarivate pozýva nielen autorov a knihovníkov na webinár k novému vydaniu Journal Citation Reports (JCR)™. Počnúc tohtoročným vydaním sa Journal Impact Factor (JIF)™ zobrazuje pre všetky časopisy, ktoré sú indexované v Web of Science Core Collection™, vrátane Arts and Humanities Citation Index (AHCI)™ a multidisciplinárneho Emerging Sources Citation Index (ESCI)™.

Upozornenie: Databáza Scopus opäť dostupná od 21.9.2023

Od štvrtka 1. 6. 2023 je pozastavený prístup do citačnej databázy Scopus. Dôvodom je neobstaranie národnej licencie v rámci projektu NISPEZ IV. Obstarávateľ situáciu rieši s dodávateľom a za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňuje. O opätovnom obnovení prístupu budeme informovať. Ako používať Scopus v období výpadku? Ako hľadať kvalitnú ekonomickú literatúru?

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave a tiež externých používateľov knižnice na vyskúšanie digitáneho archívu Wiley Digital Archives v rámci skúšobného prístupu, ktorý trvá od 15. mája do 9. júna 2023. Obsahuje archívy niektorých z najvplyvnejších svetových akademických a vedeckých spoločností a univerzít, pričom spája skvelé mysle minulosti s výskumníkmi, ktorí formujú budúcnosť:

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost a ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder.

Ste študent, pedagóg alebo výskumník a hľadáte efektívny spôsob prieskumu literatúry (rešerše)? Potrebujete zistiť, aké sú metody prístupu k spoľahlivým akademickým zdrojom v ére obrovského množstva informácií?

Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje vyhľadávanie naprieč všetkými zdrojmi dostupnými na Ekonomickej univerzite cez jeden multivyhľadávač EBSCO Discovery Service (EDS). Na tomto praktickom webinári sa dozviete, ako objavovaciu službu EDS začať používať a pohodlne s ňou pracovať.

Ste študent, pedagóg alebo výskumník a hľadáte najvhodnejšie publikácie pre svoju prácu? Slovenská ekonomická knižnica zabezpečuje prístup k tisíckam e-kníh od renomovaných vydavateľov na platforme EBSCOhost. Na tomto praktickom webinári sa dozviete, ako e-knihy začať používať a pohodlne s nimi pracovať.

Týždeň otvoreného prístupu je celosvetové podujatie organizované koalíciou SPARC, ktoré má za cieľ propagovať a zvyšovať povedomie o otvorenom prístupe (open access) k vedeckej literatúre, k vedeckým dátam a spôsobom ich uchovávania. Bezbariérový prístup k elektronickým publikáciím a dátam sa ukázal ako kľúčový aj v pandemickej dobe práce a štúdia z domu.

Štrnásty ročník sa koná 24. až 30. októbra 2022 a tohtoročná téma znie Otvorenosť a klimatická spravodlivosť. Zameranie sa na klimatickú spravodlivosť má podporiť spojenie a spoluprácu medzi klimatickým hnutím a medzinárodnou komunitou otvorenej vedy. Zdieľanie poznatkov patrí medzi ľudské práva a riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchlu výmenu poznatkov naprieč geografickými, ekonomickými a medziodborovými hranicami. Globálne podujatia nájdete na stránke OpenAccessWeek.org, príspevky na sociálnych sieťach sú štandardne označené hashtagom #OAweek (twitter, facebook).