Aktuality, oznamy

S tlakom na publikovanie výsledkov výskumu v kombinácii s posunom k online sprístupňovaniu sa rozšírilo pochybné publikovanie. Čo je etické a čo už nie? Aký dopad na kvalitu výskumu a vedeckú reputáciu môže mať publikovanie výsledkov v rôznych rýchlo rastúcich vydavateľstvách akým je napríklad MDPI? Ako sa správajú predátori vedeckého publikovania?

Univerzity a výskumné inštitúcie sa snažia zviditeľňovať svojich výskumníkov, ich prácu a vplyv aj prostredníctvom individuálnych verejných profilov. Autorské profily môžu byť užitočné tiež pri napĺňaní interných informačných systémov overenými informáciami, či už ide o odborné publikácie, citácie, odborné recenzie alebo editorskú činnosť.

Na bezplatný webinár pozýva CVTI SR najmä vydavateľov vedeckých časopisov a publikujúcich výskumníkov. Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že sprístupňuje a spája najnovšie poznatky z oblasti vedy a inovácií širokej komunity publikujúcich výskumníkov.

  • Prečo sa vydavatelia usilujú o možnosť indexovania obsahu vedeckých časopisov v bibliometrických citačných databázach Web of Science, Journal Citation Reports (Clarivate) alebo Scopus (Elsevier)?

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Počas celého júna 2022 majú používatelia voľný prístup do multiodborovej kolekcie vyše 25 500 anglických e-kníh vydavateľstva Wiley vydaných od roku 1996. Kolekcia pokrýva 60 odborových kategórií z prírodných, spoločenských a humanitných vied, ako napríklad účtovníctvo, podnikanie a manažment, financie a investovaniepolitické vedylingvistikavzdelávaniematematika či počítačová veda.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

Na bezplatný webinár pozýva CVTI SR publikujúcich autorov, redaktorov vedeckých časopisov, informačných pracovníkov a všetkých, ktorým záleží na profesionálnom zviditeľňovaní a zdieľaní vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni. Trvalé identifikátory (persistent identifiers, PID) sú významnou účasťou otvorenej vedy, jednoznačne identifikujú výskumníkov a výstupy výskumu, prispievajú k ich objaviteľnosti a trvalej dostupnosti, tiež zjednodušujú citovanie.

Ako si uľahčiť prácu s organizáciou výskumu a vyhľadávaním informácií na platforme EBSCOhost alebo EBSCO Discovery Service™ (EDS)? Cez obe platformy sú dostupné aj ekonomické databázy Business Source Complete a EconLit with FullText. Na krátkom bezplatnom online školení v češtine sa dozviete ako si založiť vlastný účet My EBSCOhost a ako používať osobnú zložku My EBSCOhost Folder.

Pozývame na bezplatné online školenia v češtine k finančnej platforme Eikon v rámci Refinitiv Academy. Všetky webináre sú vhodné pre začiatočníkov, ak nie je uvedené inak.

CVTI SR pozýva výskumníkov na bezplatný webinár Copyright a verejné licencie. Už niekoľko rokov majú verejné licencie svoje miesto aj v Autorskom zákone SR. Aké druhy verejných licencií majú autori k dispozícii? Prečo a ako ich používať? Na webinári sa dozviete nielen o známych licenciách Creative Commons (CC), ktoré oslávili už 20 rokov, ale aj o ďalších typoch licencií vhodných pre výstupy vedeckých projektov ako sú články a monografie.