Úprava prevádzkových hodín - Veľká noc

29. marec  (štvrtok)        8,00 - 12,00

  3. apríl     (utorok)         8,00 - 15,30

30.marec   (sobota)        zatvorené

Tematické webináre spoločnosti Clarivate Analytics k databázam Web of Science a súvisiacim nástrojom:

Bezplatný skúšobný prístup k najobsiahlejšej štatistickej platforme STATISTA 

Vydavateľstvo Oxford University Press bezplatne sprístupnilo do 30. 4. 2018 začínajúce encyklopédie Oxford Research Encyclopedias Business and Management a Economics and Finance. Dostupné sú aj ďalšie bezplatné e-zdroje: